PAZAR YERİ ORGANİK ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ORGANİK ATIK NEDİR ?

Organik atık ya da biyoçözünür atık, bitkilerden veya hayvanlardan gelen doğal bir atık türüdür. Bu atıklar biyobozunur plastikler, gıda atıkları, yeşil atık, kağıt atıkları, gübre, insan atıkları, kanalizasyon ve mezbaha atıkları gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkar.

Organik atıkların ilk etapta çevreye zarar vermeyeceği düşünülse de organik atıklar, atık depolama alanlarında ciddi problemler oluşturabileceği gibi yapılarındaki oksijen eksikliğinden dolayı bu atıklar anaerobik ayrışma sürecinden geçerler. Bu da metan gazı salınımını arttırır. Metan gazı ise karbondioksitten 20 kat daha güçlü bir sera gazı etkisine sahip olan bir gazdır.

KOMPOST NEDİR VE NASIL ELDE EDİLİR ?

Bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda bozunarak organik gübreye dönüşmesi olayına kompostlaşma denir. Kompost değişik şekillerde ve değişik araçlar kullanarak elde edilebilir. Doğal ortamdakine benzer şekilde bitkisel artıklar koku yapan anaerobik bozunmaya izin vermeyecek şekilde oksijenli bozunmaya uğratılır. Böylece hızlı ve temiz bir gübre elde edilmiş olur. Bu sistemde yer solucanlarının ve bakteri kültürlerinin kullanımı da söz konusu olabilir. Bakteri kültürü, uygun nem ve ısı koşulları sağlandığında çok hızlı bir kompost eldesi mümkün hale gelmektedir.

Kompostun yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz ;

•Organik atıkları değerlendirir.
•Toprak toksinlerini etkisiz hale getirir.
•Toprağın havalanmasını sağlar.
•Bitkilerin ihtiyacı olan zamanda besin sağlar.
•Topraktaki toksinleri nötralize eder.
•Toprağın pH dengesini düzenler.
•Büyümeyi hızlandırır ve bitkileri güçlendirir.
•Elde edilecek gübre ile yeşil alanlar desteklenir.
•Tarıma ve ekonomiye katkıda bulunur.
•Metan gazı salınımını azaltarak sera etkisinin artmasını önler.
 

PAZAR YERİ ORGANİK ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

İlçemizde kurulan tüm pazar yerlerinde oluşan organik atıkların komposta (organik gübre) dönüştürülerek atık miktarlarının azaltılması ve bu ürünün yeşil alanların bakımında kullanılması projesi kapsamında 2021 yılı içerisinde atıkların toplanarak kompost üretimine başlanması planlanmaktadır. Bu proje ile değersiz ve külfet olarak görünen organik atıkların kompost olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır.