ÇEVRE KİRLİLİĞİ

ATIK SÖZLEŞMESİ
Sanayi ve üretim işlemleri sırasında oluşan tehlikeli ve zararlı madde içermeyen  atıklarınızın iş yerlerinden alınması için katı atık sözleşmesi yapılmakta ve  atıklarınızın Belediyemiz tarafından pediyodik olarak alınması sağlanmaktadır. Sanayiden kaynaklı atıkların çöpe atılması halinde  cezai işlem uygulanmaktadır.

MOLOZ ATIK
Bir inşaatın veya yapının yıkıldıktan sonra tuğla, taş, kireç, alçı, boya, demir vb. materyallerin karışımından meydana gelen atıklara moloz denir. Molozlar genellikle ağır ve sağlığa zararlıdır, moloz atıklarının gelişigüzel çöp konteynerlerine veya çevreye rastgele atılması halinde cezai işlem uygulanmaktadır.

ARSA TEMİZLİĞİ
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak ilçe genelinde bulunan kapatılmamış ve özel mülkiyet dahilinde olmayan boş parsellerin  temizlenmesi ve düzenlenmesi yapılmaktadır.