SECAP SÜREÇ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

SECAP SÜREÇ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Küçükçekmece Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve İstanbul Enerji A.Ş iş birliği ile hazırlanan “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” (SECAP) bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. İç paydaş müdürlüklerimizden görevlendirilen personellerimize projemizin danışman hocaları Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayşegül Özbakır ve Dr. Erhan Kurtarır yaptığı sunumlarla süreç hakkında ilgili personelimizi bilgilendirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Özbakır eğitimde ‘‘Günümüzde kentlerin önündeki en önemli sorunlardan biri iklim değişikliğidir. İklim biliminin dikkat çektiği tehditler nedeniyle her ülke ulusal ve yerel ölçekte acilen tedbirler ve önlemleri harekete geçirmek mecburiyetindedir. İklim değişikliği karmaşık bir konudur, kentlerin iklim değişikliğine karşı alacağı tedbirler kamu kurumlarından tüm vatandaşlara ciddi bir bakış açısı ve eylem değişikliğini gerektirir.  Kurum içinde iklim değişikliği konusundaki tedbirlerle ilgili bir seferberliği mümkün kılacak kültürel değişimi başlatacak adımlar atmalısınız. Mutlaka bu eylem planının hazırlık ve uygulanma sürecinin hem belediye çalışanları hem vatandaşlarca sahiplenileceği şartları nasıl oluşturulacağı belirlenmelidir.’’ diye konuştu.

Dr. Erhan Kurtarır ise ‘‘Küçükçekmece Belediyesinin yerel ve bölgesel yetkilileri içeren bir Avrupa işbirliği hareketi olan Belediye Başkanları Sözleşmesini  imzalayarak kendi bölgelerinde enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı gönüllü olarak taahhüt ederek küresel olarak atılmış bu adıma Türkiye’den imzacı 44 belediye arasında yerini almış olup SECAP gibi bir adımı desteklemiştir.” diye konuştu.

Aynı zamanda eğitimde doğrudan, dolaylı ve diğer dolaylı seragazı salımları belirlenerek bir envanterin oluşturulması gerektiği ve bu envanter için gerekli hesaplamaların neler olduğu ile ilgili teknik bilgilendirmeler yapıldı.

Plan kapsamında yeşil alanlar ve koridorların oluşturulması, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması, yağış ve su yönetimi, halk sağlığının korunması ve idari örgütlenmenin oluşturulması gerekmektedir. Aşırı hava olayları, sel-taşkın-yangın gibi afetler kentlerimizin en büyük sorun alanları haline gelmiştir. Uyum planında bu sorunların çözümü ve yönetimi için faaliyetler planlanacaktır.