TEHLİKELİ ATIK

Tehlikeli Atık

Atık madde kimyasal, fiziksel veya enfeksiyöz özelliklere sahip ve uygun biçimde depolanıp, taşınıp bertaraf edilmediği sürece insan sağlığı veya çevre için zararlı olabilme potansiyeline sahip her türlü maddeye denir. Tehlikeli atıklar ise bu maddelerin yanıcı parlayıcı, korozif, reaktif ve toksik özelliklere sahiptir. Günümüzde tehlikeli atıkların yok edilmesine ilişkin uygulamalar insanlara, doğada yaşayan tüm canlılara ve çevreye zarar vermektedir.

Tehlikeli atıklar, tehlikeli atık geçici depolama sahasında bir süre biriktirilir. Bu biriktirme ancak ayda bin kilogramı geçen atıklar için, Tehlikeli Atıklar Kontrolü Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde yer alan c fıkrasında belirtildiği gibi valilikten izin alınarak yapılır. Depolama süresi 180 gündür. İşletmeci tarafından bu depoma sahasında herhangi bir tehlikeli durum olmasına karşı müdahale edebilecek, (valiliğe bildirmek gibi) bir görevli atanmalıdır. Geçici depolama, ambalaj ve etiketleme, atık analizi, nakliye, ara depolama, en uygun yöntemle bertaraf entegre tehlikeli atık yönetiminin aşamalarıdır.

Tehlikeli Atıklar Olarak Sınıflandırılan Maddeler Nelerdir?

Kimya sanayii, metal endüstrisi, temizlik maddeleri ve kozmetik üretimi, mobilyacılık, inşaat endüstrisi, taşıt onarım ve bakım atölyeleri, matbaacılık endüstrisi, kâğıt endüstrisi, deri işleme atölyeleri

Tehlikeli Atık Tehlikeli Atık