ORGANİK ATIK

Organik Atık

Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara "organik atık" adı verilir. Evlerden ve işyerlerinden toplanarak çöp alanlarına taşınan atıkların önemli bir bölümü organik atıklardır. Organik atıklar, doğada mikroorganizmalar yardımıyla kolayca bozunarak temel bileşenlerine ayrılır. Organik atıkların biriktirilip ara sıra karıştırılarak kontrollü olarak bozunmaları sağlandığında, bitkiler için çok zengin bir gübre elde edilebilir.Organik atıkların ilk etapta çevreye zarar vermeyeceği düşünülse de organik atıklar, atık depolama alanlarında ciddi problemler oluşturmaktadır. Yapılarındaki oksijen eksikliğinden dolayı bu atıklar anaerobik ayrışma sürecinden geçerler. Bu da metan gazı salınımını arttırır ve metan gazı, karbondioksitten 20 kat daha güçlü bir sera gazı etkisine sahip bir gazdır.

Organik atıkların geri dönüştürülmesi demek; toprakta yetiştirilecek bitkiler için son derece önemli olan besin elementlerini tekrar toprağa kazandırmak demektir. Bu önemli amaçtan yola çıkarak, hem sanayi tipi, hem de evsel atıkların geri kazanılması için kullanılacak yöntemlerden birisi kompost üretilmesidir. Kompost yapımında her türlü organik atık, tek tek veya karışımlar halinde kompostlaştırılabilir.

Kompostlaştırma işlemi bitkisel ve hayvansal atıkların nemli- oksijenli ortamda bozunarak organik gübreye dönüşmesidir. Yapılan bu işlem sayesinde organik atıklar tekrar doğaya kazandırılarak toprakta ürün bakımından zengin besin oluşumu sağlanmaktadır.

Organik atık üretiminin yoğun olduğu pazar yerlerinde atık miktarını azaltarak oluşan atığı dönüştürmek ve atık oluşumunu azaltarak çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle pazar yeri organik atıkları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü şantiyesinde bulunan kompost tesisimizde işlenerek gübre haline getirilmektedir.

Organik Atık Organik Atık Organik Atık